Telefoon keuringen voor WAO druk bezet

DEN HAAG, 20 JUNI. Aan het begin van deze middag waren er 410 telefoontjes binnengekomen op de klachtenlijn over de (her)keuringen voor de WA0 die de Nationale Commissie Chronisch Zieken en het Breed Platform Verzekeringen (BPV) zaterdag hebben geopend.

De telefoon rinkelde dit weekeinde permanent, zegt M. Wewer van het BPV, de bundeling van dertien patiënten- en consumentenorganisaties. De bedoeling van de actie, die tot en met vrijdag duurt, is de politiek en de betrokken instanties nog eens te wijzen op de consequenties die de nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid voor werknemers heeft. Om die reden luisterden de Tweede-Kamerleden Netelenbos (PvdA) en Van Hoof (VVD) zaterdag een half uur lang naar de klachten.

Sinds de nieuwe wet in werking trad, op 1 augustus van het vorig jaar, zijn de regels voor de keuring veel strenger. De arbeidsongeschiktheid moet het 'rechtstreekse' gevolg zijn van een 'objectief medisch vast te stellen ziekte of gebrek'. Veel meer dan vroeger worden bepaalde beroepen nog wel geschikt geacht voor de zieke werknemer (ongeacht de vraag of dat werk er ook is). Het gevolg is dat de keuringen er nu veel vaker toe leiden dat werknemers slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, of helemaal niet. Ze komen nudikwijls in de WW terecht.

Veel klachten komen binnen van WAO'ers die worden herkeurd, aldus Wewer. Ook dat is een onderdeel van de nieuwe wet: alle huidige arbeidsongeschikten die jonger dan 50 jaar zijn, worden opnieuw gekeurd, te beginnen dit jaar met de leeftijdsgroep tot en met 35 jaar.