Scherpere normen voor tempobeurs een jaar uitgesteld

DEN HAAG, 20 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) stelt de scherpere normen voor de tempobeurs een jaar uit. Pas vanaf september 1995 moeten studenten om hun beurs te behouden jaarlijks de helft van hun studiepunten behalen. Nu moet een student nog 25 procent van zijn studiepunten halen om te voorkomen dat zijn beurs wordt omgezet in een lening. Ritzen wacht een jaar om onderwijsinstellingen meer tijd te geven hun programma's aan de nieuwe norm aan te passen. Ook de bezuinigingen op de basisbeurs heeft hij in het wetsvoorstel veranderd. Aanvankelijk wilde hij in drie stappen 135 gulden korten op de basisbeurs. Nu gebeurt dat in twee stappen: in januari wil hij 90 gulden korten op de basisbeurs en een jaar later nog eens 45 gulden. De beurs voor zelfstandig wonenende studenten in het hoger onderwijs zal dan 425 gulden bedragen, voor thuiswonende studenten 125 gulden. Woensdag wordt het gewijzigde wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel moet Ritzen 70 miljoen gulden opleveren.