PvdA wil brigade verplaatsen naar Oost-Groningen

DEN HAAG, 20 JUNI. De PvdA wil dat de luchtmobiele brigade wordt verplaatst naar Oost-Groningen als compensatie voor de sluiting van het NAVO-depot in Ter Apel.

Het Tweede-Kamerlid M. Zijlstra (PvdA) zei dat gisteravond op de KRO-televisie. De luchtmobiele brigade van in totaal drieduizend man zit nu nog in Schaarsbergen (twee infanteriebataljons plus ondersteunende eenheden) en in Assen (één infanteriebataljon met ondersteuning).

Zijlstra komt donderdag met zijn voorstel tijdens het overleg van de vaste Kamercommissie voor Defensie. De sluiting van het depot in Ter Apel, die 230 mensen hun baan kost, is een van de onderwerpen die daar besproken worden. Het depot gaat op zijn vroegst op 31 december 1995 dicht. In overleg met de Amerikanen, die het personeel in Ter Apel betalen, wil Defensie proberen het depot langer open te houden. De 230 werknemers willen donderdag naar Den Haag reizen om hun mening kenbaar te maken.

Het ministerie van defensie onderzocht onlangs de mogelijkheid van verhuizing van militaire oefenterreinen van natuurgebieden naar landbouwgronden in het midden, noorden en noordoosten van het land. Met een eventuele 'uitplaatsing' is een half miljard tot een miljard gulden gemoeid. Of bijvoorbeeld de luchtmobiele brigade zijn oefenterrein op de Eder- en Ginkelse heide kan verruilen voor landbouwgronden in het noorden van het land, hangt volgens Defensie af van uiteenlopende criteria als kosten, natuurbeheer, werkgelegenheid en personeelswerving.

De Groningse gedeputeerde A. Sakkers neemt over het PvdA-plan een afwachtende houding aan. “Als we alleen naar het effect op de werkgelegenheid kijken zeg ik ja, maar het heeft ook consequenties voor het landschap en de geluidshinder.”

Staatssecretaris Frinking (defensie) liet de Tweede Kamer enkele maanden geleden weten dat de regering pas in 1995 een standpunt zal innemen over de wenselijkheid van verplaatsing van oefenterreinen en over de lokatie die daarvoor in aanmerking zou moeten komen. Dergelijke plannen zouden pas over tien tot vijftien jaar kunnen worden uitgevoerd, aldus Frinking.