'Nederland valt de Griekse drachme aan'

ATHENE, 20 JUNI. “Achterbakse dreun voor de drachme”. Met vette letters over de hele frontpagina beschuldigde de grootste oppositiekrant van Griekenland, de Eleftheros Typos (Vrije Pers), de Nederlandse ambassade in Athene zaterdag ervan de Griekse munteenheid te willen ondermijnen. De krant is al jaren zeer anti-Nederlands en zelfs Max van der Stoel, die de laatste maanden als hoge commissaris voor de CVSE opkomt voor de Griekse minderheid in Albanië, kan bij haar geen goed doen.

Deze keer heeft de krant de hand weten te leggen op een rapport dat is uitgegaan van de commercieel-agrarische afdeling van de ambassade en waarin Nederlandse exporteurs naar Griekenland worden gewaarschuwd dat de positie van de drachme verre van stabiel is. “Zoals bekend”, zo heet het in het gefotografeerde fragment van het rapport, “werd recentelijk (16 mei) de liberalisering van het korte-termijnbetalingsverkeer gerealiseerd. De Centrale Bank heeft daarop sterk in de markt geïntervenieerd door met inzet van de reserves aan buitenlandse valuta fors drachmen aan de markt te onttrekken en de rente op drachmeleningen zeer sterk te verhogen. Na drie weken uiterst kostbare interventies is de rust rond de drachme nog zeker niet teruggekeerd.”

In het niet gefotografeerde deel van het bericht zou onder andere worden gewaarschuwd dat vlak na de Euroverkiezingen van 12 juni volgens veler verwachtingen een devaluatie van 20 à 25 procent zou kunnen plaatshebben. Exporteurs moesten hiermee rekening houden, te meer daar reeds vorig jaar uitbetalingen vanuit Griekenland vaak een vertraging van 60 tot 90 dagen kenden. De rente van 32 procent die Griekse banken nu uitkeren om de drachme aantrekkelijk te houden zou ook belemmeringen kunnen veroorzaken in het gewone betalingsverkeer. “Onder deze omstandigheden zouden Nederlandse ondernemers er goed op moeten letten, met wie en onder welke omstandigheden ze in Griekenland zaken doen”, citeert de krant met drie uitroeptekens.

“De vertrouwelijke voorspelling van de Nederlandse ambassade”, aldus de Eleftheros Typos “die zoals bekend bijzondere nadruk legt op financiële criteria, heeft waarschijnlijk ook politieke bedoelingen, in het kader van de ontmoediging van bilaterale transacties met Griekenland, vanwege onze politiek ten aanzien van Skopje.”

De Nederlandse landbouwattaché in Athene, Nico van Opstal, bevestigt dat er een dergelijk rapport is uitgegaan, maar ontkent dat daarin sprake is van de waarschijnlijkheid van een devaluatie vlak na de verkiezingen. Slechts wordt gesproken van een overwaardering van de drachme en van een verdere afglijding, zoals die inderdaad nog steeds plaatsheeft. In de weken voor en na de verkiezingen is de gulden ongeveer vier procent opgewaardeerd ten opzichte van de drachme.

    • Frans van Hasselt