Mens en bedrijf

Prof.dr.ir. A.A. Dijkhuizen, verbonden aan de vakgroep agrarische bedrijfseconomie van de Landbouwuniversiteit Wageningen, is benoemd tot lid van het Wetenschappelijk Veterinair Comité in Brussel. Dijkhuizen verzorgt tevens onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.