Informatie wordt 'grimmig'; Impasse in besprekingen over kabinet

DEN HAAG, 20 JUNI. De onderhandelingen over een 'paarse' coalitie hebben vertraging opgelopen. De onderhandelaars verwachten vandaag geen knopen door te hakken over het financieel-economisch beleid, zoals de drie informateurs graag hadden gewild.

Een woordvoerder van de PvdA spreekt over een “impasse” in de onderhandelingen. VVD-vice-fractievoorzitter H. Dijkstal zegt dat de besprekingen “een grimmige fase” hebben bereikt omdat de ruimte voor nieuwe concessies over en weer klein is. Beide partijen gaan wel uit van de politieke wil om de meningsverschillen uit de weg te ruimen.

De drie betrokken partijen zijn om diverse redenen ontevreden met de uitkomsten van de berekeningen van het Centraal Plan Bureau over de koopkracht en werkgelegenheid. VVD en D66 vinden dat de geformuleerde plannen tot nu toe te weinig banen opleveren en het financieringstekort te weinig daalt. Volgens de berekeningen leveren de plannen iets minder op dan 100.000 banen en daalt het financieringstekort tot ongeveer 3 procent van het nationaal inkomen. Beide partijen willen dat het aantal banen boven de 100.000 uitkomt en het financieringstekort daalt tot ongeveer 2,5 procent. VVD en D66 vinden ook dat de ombuigingen van 20 miljard 'harder' moeten worden ingevuld.

De PvdA is vooral bezorgd over de koopkracht van de laagste inkomens. Hoewel de VVD zegt een evenwichtig inkomensbeleid na te streven waarin noch van nivellering noch van denivellering sprake is, vaart de VVD binnenskamers een andere koers, aldus de PvdA-woordvoerder. De onderhandelaars zullen naar verwachting vandaag of morgen nieuwe scenario's formuleren voor het CPB. De fracties hebben het weekeinde besteed aan het bedenken van aanscherpingen. Vandaag moest blijken of die op elkaar aansluiten.

Inmiddels is bekend geworden dat de drie 'paarse' partijen het in grote lijnen eens zijn over het bevorderen van een vierdaagse werkweek voor nieuwe ambtenaren, zowel bij het rijk als bij provincies en gemeenten. Dit zou een bezuiniging van 750 miljoen opleveren en banenverlies bij de overheid kunnen voorkomen. Het zal overigens niet gaan om een verplichte vierdaagse werkweek.

Voor de Betuwelijn, waarover onenigheid bestaat, zijn inmiddels nieuwe varianten ter tafel gekomen. Een mogelijk alternatief dat de fractiespecialisten hebben voorgesteld, is samenvoeging van de Betuwelijn met de hoge-snelheidslijn (HSL) naar Frankfurt. In de bestaande plannen komt deze HSL langs het bestaande spoor van Amsterdam naar Arnhem te liggen. Idee is nu, alle reizigerstreinen over dit nieuwe HSL-spoor te geleiden en het bestaande spoor de functie van de Betuwelijn te laten vervullen door deze voor het vervoer van goederen te gebruiken. Een apart goederenspoor is dan overbodig.