Grote fraude aan het licht gebracht

HAARLEM, 20 JUNI. De politie in Haarlem heeft elf mensen aangehouden die worden verdacht van grootscheepse fraude met belastingen, uitkeringen en huursubsidies. De arrestaties werden verricht na een onderzoek dat anderhalf jaar heeft geduurd. Het totale fraudebedrag is minstens 1,4 miljoen gulden. De verdachten hebben de oplichting voor een groot deel bekend. De verdachten zouden de belastingdienst voor ongeveer acht ton hebben benadeeld door hun inkomsten uit handel in auto's en boten te verzwijgen. De sociale dienst zou voor ruim zes ton zijn opgelicht doordat de verdachten een uitkering hadden naast hun inkomsten en samenlevingsverbanden verzwegen. Verder ontving een onbekend aantal van de arrestanten ten onrechte huursubsidie. Bij vier verdachten is huiszoeking verricht.