Giotto's Madonna vier keer overgeschilderd

ROME, 20 JUNI. Het verloren gewaande schilderij Madonna met kind van de dertiende-eeuwse schilder Giotto, dat onlangs door een Italiaanse kunsthistoricus als een echte Giotto werd beschreven, is al in 1990 door een familie uit Bologna ter veiling aangeboden bij Sotheby's. Volgens de experts van dit veilinghuis ging het om een achttiende-eeuwse imitatie van Giotto. Het schilderij was geschat op maximaal tien miljoen lire, nu twaalfduizend gulden. Uiteindelijk werd het verkocht voor tweehonderd miljoen lire, nu 240 duizend gulden, door een anonieme koper die ervan overtuigd was dat het om een twaalfde- of dertiende-eeuwse meester ging.

De discussie hierover trok de aandacht van kunsthistoricus Filippo Todini, hoogleraar aan de universiteit van Udine en medewerker aan de restauratie van de fresco's van Giotto in Assisi. Bestudering van het schilderij leverde een aantal aanwijzingen op dat het werk inderdaad uit de dertiende eeuw stamde. Todini wist de eigenaar ervan te overtuigen dat het moest worden gerestaureerd. Hierbij bleek dat het werk, 121 bij 73 centimeter, vier keer is overgeschilderd. Onder de lagen verf kwam ook de signatuur 'JOT F' tevoorschijn, 'Jottus fecit', en het jaartal 1297. Jottus is de Latijnse naam voor Giotto.

Verder speurwerk heeft uitgewezen dat het doek is gemaakt in opdracht van de Franse bisschop Guillaume Durand, die een jaar voordat het klaar was overleed. De Madonna is vervolgens in handen gekomen van de familie Altieri. De Bolognese familie die het schilderij heeft verkocht, is daaraan verwant. Het werk wordt wel genoemd in de literatuur over Giotto, maar werd tot nu toe als verloren beschouwd.

Het is onduidelijk waar het doek nu is. Todini heeft niet verteld wie de eigenaar is, en ook niet of het werk nog in Italië is. Als de Madonna inderdaad van Giotto is, is de geschatte waarde rond de dertig miljoen gulden.

    • Marc Leijendekker