Fusie tussen Rotterdamse musea gaat niet door

ROTTERDAM, 20 JUNI. De fusie van de vier belangrijkste Rotterdamse musea - Museum Boymans-van Beuningen, het Historisch Museum, het Museum voor Volkenkunde en het Maritiem Museum - is van de baan. Dit is een van de uitgangspunten die het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders vandaag in een discussie over de toekomst van de Rotterdamse musea heeft geformuleerd.

De vier musea zullen worden verzelfstandigd, iets waar Museum Boymans-van Beuningen en het Maritiem Museum in maart van dit jaar al op aandrongen. Een projectgroep zal in de loop van de zomer de financiële effecten van privatisering inventariseren en een plan van aanpak opstellen. Ook zullen de procedures voor de benoeming van nieuwe directeuren voor het Museum Boymans-van Beuningen en het Maritiem Museum worden hervat.