EZH voegt winst aan vermogen toe

Het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) heeft vorig jaar een winst behaald van 29,3 miljoen gulden. De aandeelhouders van EZH krijgen daarvan slechts 0,4 miljoen uitgekeerd. De rest van de winst zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het Zuidhollandse elektriciteitsbedrijf is samen met het energiebedrijf van Rotterdam en het Nutsbedrijf Westland bezig de toekomstige energiebehoefte van het Westland en het Europoort-Botlek gebied in kaart te brengen. Het leveren van meer energie aan deze regio's zal volgens EZH moeten gebeuren op milieuvriendelijke wijze.