Aanslag op Noordierse pub: 6 voetbalfans dood

LONDEN, 20 JUNI. Politie en leger in Noord-Ierland zijn in hoogste staat van paraatheid na de aanslag van sectarische terroristen zaterdagavond op een café in Loughinisland, waarbij zes doden vielen.

In dit slaperige stadje, 20 mijl ten zuidoosten van Belfast en tot nu toe vrijwel onaangeraakt door het geweld, zat een deel van de mannelijke bevolking naar de voetbalwedstrijd Ierland-Italië te kijken, toen twee loyalisten met elk een auomatisch vuurwapen café 'De Hoogten' binnenkwamen en het vuur openden. Vijf bezoekers, onder wie een man van 87, stierven onmiddellijk. Een zesde bezweek in het ziekenhuis en vanochtend was één van een tiental gewonden nog in kritieke toestand.

Een golf van afgrijzen en unanieme veroordeling aan weerszijden van de grens waren het gevolg. De vice-premier van de Republiek Ierland, Dick Spring, was “bijna in een staat van wanhoop” over de manier waarop een golf van “oog-om-oog”-moorden bezit genomen lijkt te hebben van Noord-Ierland, met de loyalistische terroristen als onbetwiste aanvoerders boven de IRA. Sir Patrick Mayhew, de Britse minister voor Noord-Ierland, sprak over “de zedelijke vunzigheid” van de daders en wees er voor de zoveelste maal op dat geweld tot niets leidt.

Politici in de provincie zelf herhaalden dat alleen een politieke oplossing het gezagsvacuüm kan vullen, waarin terroristen proberen met geweld hun wil op te leggen aan de bevolking. De premiers Major en Reynolds zullen naar verwachting tijdens de Europese top op Korfoe komend weekeinde met elkaar overleggen wat er nog staande valt te houden van hun vredesplan voor Noord-Ierland, de Downing Street Verklaring, nu Sinn Fein en de IRA geen aanstalten lijken te maken op het daarin gedane aanbod in te gaan. Politieke participatie in ruil voor het neerleggen van de wapens wordt volgens ingewijden in het gedachtengoed van de republikeinen alleen door sommige leiders een aantrekkelijke optie geacht, maar verworpen door de grassroots.

Het is de tweede keer dat de UVF, de verboden Ulster Volunteer Force, uitwijkt naar het platteland om willekeurig welke katholiek ook om het leven te brengen. In oktober vorig jaar was er een soortgelijke aanslag op een café in Greysteel met zes doden als gevolg. Weliswaar gaf de UVF als rechtvaardiging voor de aanslag de verdenking dat republikeinen elkaar in het café ontmoetten, maar dat excuus werd zelfs door andere loyalisten verworpen. Er bestaat algemene bezorgdheid over het feit dat de loyalistische terroristen gedijen in een diep gevoelde onvrede onder de vooral Brits-georiënteerde, protestante meerderheid in Noord-Ierland. Die is bang dat de Republiek teveel inspraak krijgt op haar deel van het eiland.

Die gevoelens worden in extreme zin verwoord door dominee Ian Paisley, leider van de Democratic Unionist Party, die zijn gematigder collega James Molyneaux van de Ulster Unionist Party als “Judas Iskariot” heeft betiteld, omdat die akkoord gegaan is met het Brits-Ierse vredesvoorstel. De loyalistische terreurbewegingen UDF en UVF winnen aan acceptatie bij hun achterban, omdat loyalistisch Noord-Ierland toenemend angstig is voor een geleidelijk Brits “handen-af van Noord-Ierland”. Net als de IRA zich aanmatigt op te komen voor de republikeinse belangen, zo ontlenen UDF en UVF hun gezag aan de vermeende verkwanseling van loyalistische belangen. Het aantal moorden van die zijde is de laatste paar jaar meer dan verdubbeld en overtreft nu in aantallen slachtoffers het record van de IRA.

    • Hieke Jippes