STELLINGEN

De gedachte achter de kreet 'wie betaalt bepaalt' die steeds meer opgeld doet bij opdrachtgevers van onderzoek, luidt het einde in van het tijdperk waarin beleidsgericht 'wetenschappelijk' onderzoek serieus werd genomen.

B.A.J. van der Wouw, Universiteit van Amsterdam

De per 1 januari 1994 ingevoerde Algemene Wet Bestuursrecht biedt de burger onvoldoende bescherming tegen vormen van onbehoorlijk bestuur waaraan de bestuurders zich tijdens de voorbereiding van hun besluiten schuldig maken.

Johannes Spyksma, Rijksuniversiteit Groningen

Conflictpartijen ontwikkelen bij positieve interdependentie symmetrische motivaties tot andermans doelen (ander-motief) en eigen doelen (zelf-motief), zodat men gemotiveerd is om in samenwerking met de opponent de gezamenlijke koek zo groot mogelijk te maken.

O. Janssen, Rijksuniversiteit Groningen