Ramsj

Louise J. Kaplan: Female Perversions

Paperback, Doubleday 1991, van ƒ 42,50 voor ƒ 12,50. Het Martyrium: Van Baerlestraat en Leidsestraat 72, Amsterdam

Bekende studie over vrouwelijke perversies. “Perversies zijn slechts karikaturen van vrouwelijkheid en mannelijkheid”, concludeert Kaplan, die psychoanalist is in New York. In veertien hoofdstukken werkt ze deze stelling nader uit. Veel noten en register.

    • Ewoud Sanders