Race om opvolging Delors; België draagt Dehaene voor als kandidaat

DEN HAAG, 18 JUNI. De Belgische premier Jean-Luc Dehaene is kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. De Nederlandse regering houdt “onverkort” vast aan de kandidatuur van premier Lubbers. Nederland zal echter geen veto tegen Dehaene uitspreken.

“Ik zou me geen kandidaat stellen, als ik geen goede kans zou maken”, zei Dehaene gisteren na het beraad van de Belgische regering die hem formeel als kandidaat voor de opvolging van de huidige voorzitter van de Europese Commissie, de Fransman Jacques Delors, naar voren schoof. “Ik vond het nodig om enige klaarheid te scheppen”, aldus Dehaene over wiens kandidatuur al maanden werd gespeculeerd. Hij geniet de voorkeur van Duitsland en Frankrijk. “Ik hoop dat er over mijn kandidatuur een consensus zal ontstaan”, zei hij.

Kort na het bekendmaken van Dehaene's kandidatuur liet de Nederlandse regering op een haastig belegde persconferentie weten dat Lubbers zich niet terugtrekt. “Lubbers is een kandidaat met grote kwaliteiten en Nederland heeft, afgezien van een korte interim-periode, nog geen voorzitter voor de Europese Commissie geleverd”, zo zei vice-premier Kok na kort overleg in de ministerraad. Premier Lubbers was zojuist teruggekeerd uit Italië na een ontmoeting met premier Berlusconi. Over de inhoud van het gesprek met zijn Italiaanse collega wilde hij niets zeggen, maar minister Kooijmans (buitenlandse zaken) zei dat uit de ontmoeting met Berlusconi “niet kan worden afgeleid dat de Nederlandse kandidaat niet op steun van Rome hoeft te rekenen”.

Kok gaf aan dat Nederland streeft naar consensus op de Europese top in Korfoe waar de regeringsleiders en de Franse president eind volgende week een besluit nemen over de opvolging van Delors. “We streven op Korfoe naar een open en eerlijk debat. De uiteindelijke besluitvorming moet op basis van consensus plaatshebben”, aldus Kok. Hij wees een mogelijk veto tegen Dehaene af. “Nederland spreekt tegen geen enkele kandidaat een onaanvaardbaar uit, ook niet tegen Dehaene. Als wij willen dat andere lidstaten geen veto tegen een kandidaat uitspreken, moeten wij dat zelf ook niet doen.”

Kok wees er tevens op dat hij Lubbers in de Europese Raad zal vervangen als de Griekse voorzitter de kwestie vrijdagavond tijdens het diner wil bespreken zonder deze twee kandidaten.

Dehaene zou in dat geval moeten worden vervangen door vice-premier Willy Claes, minister van buitenlandse zaken en net als Kok socialist. Leiders van de socialistische partijen uit de Europese Unie spreken twee dagen vóór de Top eveneens in Korfoe.

Kok zei dat er in de kring van zijn geestverwanten “grote sympathie” is voor Lubbers als voorzitter van de Europese Commissie. De Spaanse premier Gonzalez heeft zich openlijk voor Lubbers uitgesproken. Kok rekent voorts op steun van de Deense premier Rasmussen en de Griekse premier Papandreou.