Personalia

Prof.dr. W. Derksen (42) bezet vanaf 1 juli de Thorbecke-leerstoel aan de Rijksuniversiteit Leiden. Het Leids Universiteits Fonds heeft hem voor een periode van drie jaar benoemd. Derksen zal de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem doceren.

De Thorbecke-leerstoel is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Derksen is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en tot 1 september hoogleraar bestuurskunde aan de Leidse universiteit. Hij volgt prof.mr. W. Konijnebelt op.