Personalia

Drs. W. van der Zanden (57), secretaris van de Algemene Rekenkamer, is per 1 augustus benoemd tot lid van de International Board of Auditors van de NAVO in Brussel. De international Board of Auditors controleert de ontvangsten en uitgaven van de NAVO.

Van der Zanden heeft ruim 36 jaar bij de Rekenkamer gewerkt, sinds 1986 als secretaris. Op 24 juni neemt hij afscheid van de Rekenkamer.