Naleven van het bestand in Bosnië steeds moeizamer

SARAJEVO, 18 JUNI. VN-functionarissen zijn bezorgd over het toenemend aantal schendingen van het bestand dat een week geleden in Bosnië tot stand werd gebracht. Vooral in het noordwesten van Bosnië neemt de strijd in hevigheid toe. De Serviërs maakten melding van een aanval door het Bosnische regeringsleger op de door hen beheerste corridor in dat gebied. De commandant van de VN-troepen, luitenant-generaal Sir Michael Rose, deed gisteravond een beroep op de partijen de strijd te staken.

De eerste week sinds het door VN-bemiddeling tot stand gebrachte staakt-het-vuren is relatief rustig verlopen. Afgelopen donderdag werd er echter weer met artillerie geschoten bij de stad Maglaj, terwijl bij Brcko met tanks en mitrailleurs werd gevuurd. Gisteren beschuldigden de verschillende partijen in dit gebied elkaar ervan aanvallen uit te voeren.

Het bestand dat voor een maand werd overeengekomen, is bedoeld om ruimte te scheppen voor een politieke oplossing van de problemen, waaraan wordt gewerkt door Russische, Amerikaanse en Westeuropese diplomaten. In het kader van de voorbereidingen van een vredesdialoog had de Amerikaanse ambassadeur Charles Redman gisteren een ontmoeting met de Bosnische president Izetbegovic. (Reuter)