Milieufederaties kopen op spoortracé

ROTTERDAM, 18 JUNI. De twaalf provinciale milieufederaties hebben gisteren een stuk grond gekocht op een tracé van de hoge-snelheidslijn door de Wouwse Plantage in West-Brabant. De milieufederaties willen hiermee hun verzet tegen de aanleg van de spoorlijn door dit natuurgebied tot uiting brengen. Gezien de omvang van het perceel, twaalf vierkante meter, is de aankoop in de eerste plaats bedoeld als symbolische actie. Maar hij biedt de federaties tevens de mogelijkheid om als directe belanghebbende op te treden in juridische procedures rond deze tracévariant, aldus P. Beijer, stafmedewerker van de Brabantse Milieufederatie. Ook burgemeester H.P.T.M. Willems van Wouw ziet de transactie niet als alleen maar symbolisch: “De verkoop moet een mobiliserend effect hebben. Onze gemeenschap is niet gediend van deze variant. We maken hiermee kenbaar dat er een breed politiek en maatschappelijk draagvlak is tegen de aanleg.” De verkoopprijs van één gulden per vierkante meter is wel symbolisch.