Maori's staan water af, claim op rivier blijft

WELLINGTON, 18 JUNI. De Tainui, een Maoristam uit het gebied ten zuiden van de stad Auckland, heeft ingestemd met de aanleg van een pijpleiding van de Waikato-rivier naar de waterreservoirs van de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Daardoor kan een dreigende crisis worden voorkomen, want de spaarbekkens van Auckland zijn door ongebruikelijk geringe regenval thans nog maar voor 30 procent vol.

Het akkoord werd deze week bereikt in een Marae, een Maori-gemeenschapshuis waar leiders van de Tainui bijeenkwamen met gemeentelijke vertegenwoordigers. Voorwaarde van de Tainui was wel dat het akkoord geen invloed heeft op de eigendomsclaim die de stam bij het Waitangi-tribunaal heeft gelegd op het water van de Waikato, de langste rivier van het land.

Volgens de Nieuwzeelandse wet is water eigendom van de Kroon. De Maori's zeggen echter dat bij het in 1840 ondertekende Verdrag van Waitangi is bepaald dat de inheemse bewoners eigendomsrechten op grond en water zouden behouden. Door het Verdrag droegen de Maori's de soevereiniteit over aan de Britse Kroon in ruil voor eigendomsgaranties op natuurlijke hulpbronnen.

Gisteren had Tainui-stamleider, Robert Mahuta nog laten weten dat zijn stam betaald wilde worden voor het water uit de rivier, waarvan overigens slechts één procent door Auckland zal worden gebruikt. “Doorgaande betalingen vormen de enige manier om te verzekeren dat de rivier beschermd en gerespecteerd wordt”, aldus Mahuta.

Het waterbedrijf had gedreigd dat het genoodzaakt zou kunnen worden alle bedrijven in de stad voor een of meer dagen te sluiten. Dat zou voor de plaatselijke economie een dagelijkse schadepost van 80 tot 90 miljoen betekenen. Vanwege die ernstige consequenties overweegt de Nieuwzeelandse regering intussen een speciale planologische wet in te voeren, waardoor de pijpleiding niet door bureaucratische procedures kan worden tegengehouden en reeds binnen vier maanden in gebruik genomen kan worden.

    • Hans van Kregten