LAATSTE MAN

De eerste slag in de strijd tussen de burgerij en het lompenproletariaat is voor de bewoners van de doorzon-woning. In Europa mogen sommige cultuur-analysten dan wel denken dat de jeugd in deze consumptie-maatschappij zich slechts aan een patatje-oorlog wenst te vervetten, in Chicago bleek gisteren dat deze behoudzucht op het voetbalveld nog niet per definitie tot decadentie hoeft te leiden. Het was Jürgen Klinsmann uit Monaco die de Europese middenklasse weer hoop bood. Het was Marco Etcheverry uit Santa Cruz die illustreerde dat er voor de onderklasse nog een lange weg te gaan is.

Klinsmann is de spits van Duitsland. Hij wordt door nagenoeg iedereen gewaardeerd omdat hij in alle opzichten de verheffing van de na-oorlogse natie belichaamt. Klinsmann is de voetballende Boris Becker in de Mannschaft. Hij is een groot voetballer, ziet er beschaafd uit, heeft zijn ambities onder controle (althans uiterlijk) en is ook anderszins niet te betrappen op gepassioneerd gedrag dat de grenzen van het betamelijke overschrijdt. Kortom, Klinsmann is geen held, hij personifieert het rationale van het Europese voetbal. Dat hij gisteren het beslissende doelpunt maakte, na een lepe pass van Matthäus, was een bewijs.

Etcheverry is de spits van Bolivia. Hij wordt door menigeen gevreesd, niet alleen omdat hij 'de duivel' heet maar ook omdat hij van de straat is. Etcheverry is het voetballende zwerfkind uit een land dat, sinds 'Kuifje en de Zonnetempel', associaties oproept met verduistering en politiek geweld. Hij is het product van het voetbal-weeshuis Tahuichi van voormalig staatsminister Rolando Aguilera die uit liefde voor de sport in Santa Cruz de straatschoffies uit de goot plukt, hen onder vaderlijke leiding leert voetballen en aldus uit de handen van de misdaad zegt te houden. Kortom, Etcheverry is een held, hij illustreert dat sport een fatsoenlijk middel is om je aan de krotten te ontworstelen maar in Latijns-Amerika nog geen garantie om echt sociaal te stijgen. Dat hij gisteren drie minuten na zijn entrée al van het veld werd gestuurd, na een subtiele en onbeduidende Duitse provocatie van Matthaüs, was daarvan een indicatie.

Er is één troost voor Etcheverry. Klinsmann c.s. hebben veel meer te verliezen dan hij en al zijn lotgenoten.

    • Hubert Smeets