Geschokte Kosto wil spoedig onderhoud met Gonsalves

DEN HAAG, 18 JUNI. Minister Kosto (justitie) wil op de kortst mogelijke termijn een indringend gesprek voeren met de Bossche procureur-generaal mr. R.A. Gonsalves.

Kosto zegt “geschokt” te zijn over de inhoud van een geheim document uit 1960, waarin Gonsalves onder meer wordt beschuldigd van “enige gevallen van doodslag”. In het document, geschreven door de toenmalige procureur-generaal Von Meyenfeldt, staat dat Gonsalves zich als ambtenaar in Nieuw-Guinea behalve aan doodslag ook schuldig heeft gemaakt aan “zeer vele gevallen van mishandeling gepleegd met voorbedachten rade” en “veel gevallen van opzettelijke brandstichting of vernieling”.

Nadat de VPRO-radio gisteren de inhoud van het document bekend had gemaakt, eisten de vier grote partijen in de Tweede Kamer snel opheldering van minister Kosto. De 62-jarige Gonsalves, die op dit moment met vakantie is in het buitenland, heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Justitie probeert met hem in contact te komen. Kosto zei de zaak te zullen onderzoeken en de Kamer direct te informeren over zijn gesprek met Gonsalves.

De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 reageren geschrokken op de onthullingen over Gonsalves. Ze spraken onder meer van “zeer ernstige aantijgingen”. Het Kamerlid Van der Burg (CDA) zei dat er “geen schijn van twijfel mag zijn dat er zaken in de doofpot zijn gestopt. Het gaat hier om een hoge justitie-functionaris, die van onbesproken gedrag hoort te zijn”.

Snelle opheldering is volgens een woordvoerder van D66 “in het belang van Gonsalves en de maatschappij”.