Gejoel om fout bij pleitwedstrijd

UTRECHT, 18 JUNI. Het publiek joelt. Een van de deelnemers bij de pleitwedstrijden voor jonge advocaten maakt een 'beginnersfout'.

'De grote borsten hebben door de foutieve ingreep niet aan schoonheid ingeboet. Een schadevergoeding is dus niet nodig', had hij net gezegd. Als de juryvoorzitter na zijn pleidooi vraagt of hij ervan is uitgegaan dat het slachtoffer in de zaal zat, zegt hij ja. Het publiek joelt opnieuw.

'Zo'n opmerking hoor je niet te maken, gelukkig dat het hier gebeurt en niet in de rechtszaal. Je moet als advocaat altijd mededogen tonen voor slachtoffers', zegt juryvoorzitter mr. C.A. Terwee-Hilten na de landelijke finale van de pleitwedstrijden in Utrecht.

In totaal deden ruim honderd advocaten mee. Ze zijn allen lid van de Jonge Balie, en oefenen hun ambt nog geen zes jaar uit. De beste jonge pleiter werd mr. G.F. van den Berg uit Arnhem.

De acht finalisten waren opgedeeld in eisers en gedaagden. Ze hielden hun pleidooi over medische aansprakelijkheid. De fictieve rechtszaak ging over een vrouw die een knobbeltje in haar borst had ontdekt. Meteen bij de ingreep werd, nadat was vastgesteld dat het om een kwaadaardig gezwel ging, een borstsparende operatie uitgevoerd. Later bleek dat het gezwel niet kwaadaardig was.

De vrouw eiste schadevergoeding. Van de methode waarmee de aard van de tumor was vastgesteld, is bekend dat die in 1 procent van de gevallen een verkeerde diagnose geeft. Een andere methode is betrouwbaarder maar die neemt enige dagen in beslag.

De vier rechtszaken richtten zich alle op de vraag of de arts de patient over het risico had moeten inlichten. Mr. Van den Berg spitst zijn verhaal toe op informed consent, de regel dat de patient pas toestemming voor een ingreep kan geven als die uitvoerig over de risico's is ingelicht. Volgens de juryvoorzitter was het in deze zaak van cruciaal belang of de patient is geinformeerd. Naast de juridische onderbouwing maakte winnaar Van den Berg indruk met zijn betrokken en ontspannen betoog.

Volgens Terwee-Van Hilten is het in de rechtszaal belangrijk dat de advocaat vertrouwen uitstraalt. 'Maar een rechter hoort zich er niet door te laten beinvloeden.' Doordat een rechter bij kort geding-zaken weinig tijd heeft om de stukken te lezen, is volgens haar het pleidooi dan vooral van groot belang. Een uitspraak over de rechtszaak deed ze niet: die was te ingewikkeld.