Duitsland straft beurshandel met voorwetenschap

AMSTERDAM, 18 JUNI. Op misbruik van voorwetenschap bij de handel op de beurzen in Duitsland staat voortaan maximaal vijf jaar gevangenisstraf of een boete van 500.000 D-mark.

Het Duitse parlement heeft gisteren een wet aangenomen, die deze vorm van beursfraude strafbaar stelt. Zowel beurshandelaren en bankiers als directeuren en werknemers van beurgenoteerde ondernemingen is het vanaf nu verboden om exclusieve en koersgevoelige informatie te gebruiken voor eigen gewin. Deze vorm van beurshandel geldt als oneerlijk, omdat beleggers die deze exclusieve informatie niet hebben, zouden worden benadeeld. Met het wettelijk verbod op 'insider trading' wil Duitsland zijn positie als financieel centrum versterken en zich aanpassen aan de normen voor beurstoezicht die de Europese Unie stelt.

Duitsland is een van de laatste Westerse landen die misbruik van voorwetenschap verbieden. In Nederland is het vergrijp sinds 1989 verboden en kan het worden bestraft met maximaal 2 jaar gevangenisstraf. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië kennen al veel langer een wettelijk verbod. In Duitsland gold voor beurshandelaren alleen een soort erecode, waarbij hooguit het financïele gewin moest worden terugbetaald.

De regelgeving is in Duitsland vorig jaar in een stroomversnelling gekomen na de affaire-Steinkühler. Franz Steinkühler trad toen af als voorzitter van de machtige Duitse vakbond IG Metall na onthullingen over zijn aandelentransacties. Hij had geld verdiend met de handel in aandelen Mercedes, Fokker en AEG, bedrijven waarover hij als commissaris van Daimler Benz vertrouwelijke informatie had. In Nederland stelden de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Amsterdamse effectenbeurs een 'oriënterend onderzoek' in naar zijn transacties in Fokker-stukken.

Het verbod op misbruik van voorwetenschap is niet onomstreden. In financiële kringen wordt de vraag gesteld of het vergrijp de beurshandel werkelijk schade berokkent. Bovendien blijkt het in de praktijk moeilijk om de misdaad te bewijzen. In Nederland is nog nooit iemand gestraft voor misbruik van voorwetenschap.