Daf-strop banken fors lager

ROTTERDAM, 18 JUNI. De strop voor de Nederlandse banken op hun leningen aan de failiete vrachtwagenfabrikant DAF komt aanzienlijk lager uit dan een jaar geleden werd verwacht.

Uit het derde verslag van de curatoren van DAF blijkt dat de banken bij de industriële activiteiten van DAF al hun geld terug krijgen, terwijl zij bij de financieringsdochter een strop van 280 miljoen gulden lijden. Andere schuldeisers, zoals leveranciers, krijgen niets, aldus mr. A. Deterink, een van de curatoren van DAF.

Absolute zekerheid over deze bedragen is er nog niet, omdat verschillende vorderingen nog inzet zijn van conflicten tussen de curatoren, het pensioenfonds van het 'oude' DAF en twee banken. Alles bij elkaar hadden de banken een kleine 3 miljard gulden aan DAF geleend. De vrachtwagenfabriek ging in februari 1993 failliet. De activiteiten werden kort daarop voortgezet door een nieuwe vennootschap, DAF Trucks, die ongeveer de helft van de 5.000 werknemers in dienst nam.

De financieringsmaatschappij DAF Finance gaf kredieten aan afnemers van vrachtwagens van Daf. DAF Finance had 1,86 miljard kredieten van banken, waarvan 575 miljoen gulden voor Nederlandse dochters. De curatoren verwachten van deze leningen 377 miljoen gulden terug te krijgen, zodat er een gat resteert van 200 miljoen gulden. Daarbij komt nog een claim uit het buitenland van bijna 80 miljoen gulden. Uit het verslag blijkt dat de banken van de industriële activiteiten van DAF ruim 730 miljoen gulden hadden uitgeleend. Daarvan hebben zij inmiddels bijna 650 miljoen gulden teruggekregen.