Bioscopen Cinecenter en Uitkijk fuseren

AMSTERDAM, 18 JUNI. De 'art-house'-bioscoop Cinecenter aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht wordt per 1 juli verkocht aan distributeur Hungry Eye Pictures onder directie van Krijn Meerburg. Met ingang van dezelfde datum legt de huidige eigenaar en oprichter Cor Koppies zijn werkzaamheden neer. Ook de distributieactiviteiten en -rechten van Koppies worden overgenomen door Meerburg. De overname heeft geen consequenties voor het personeel van Cinecenter en van Koppies.

De programmering van de vier zalen van Cinecenter zal in nauwe samenhang met die van De Uitkijk ter hand worden genomen. De Uitkijk, het oudste 'art-house' van Nederland aan de Prinsengracht, wordt nu geëxploiteerd door P. Meerburg, de vader van Krijn Meerburg. Tot aan het begin van de jaren tachtig leidde Meerburg sr. een keten van 'art-house'-bioscopen, die later voor het grootste deel in handen gekomen zijn van MGM Theaters.

De nieuwe Meerburg-groep bestaat uit vijf zalen met een totale capaciteit van ruim 550 stoelen. Volgens Meerburg jr. dient de aankoop vooral strategische doeleinden. Distributeurs van kunstzinnige films kunnen nu in de omgeving van het Leidseplein kiezen uit twee gelijkwaardige alternatieven: het MGM-art house Alfa of de Cinecenter-Uitkijk-combinatie. Het ligt niet in de bedoeling de distributieactiviteiten van Hungry Eye Pictures drastisch op te voeren.

Niet bekend

    • Hans Beerekamp