Winst Amsterdam RAI daalt licht tot 4,2 miljoen gulden

Het internationaal tentoonstellings- en congrescentrum Amsterdam RAI heeft in 1993 een omzet behaald van 142,5 miljoen gulden. Het netto bedrijfsresultaat kwam uit op 4,2 miljoen gulden. Dat komt neer op een lichte teruggang ten opzichte van de voorgaande jaren.

Vorig jaar bleef met name de deelname aan internationale congressen wat achter. Ook het aantal nationale tentoonstellingen liet enige teruggang zien, hetgeen vooral verband hield met de economische malaise. In combinatie met de stijging van de kosten als gevolg van de ingebruikneming van de nieuwe hal leidde dit tot een daling van het winstcijfer.

De directie van de RAI rekent dit en volgend jaar op een hogere bezetting. Met name de internationaal georiënteerde beurzen ontwikkelen zich positief. Amsterdam RAI streeft naar een verdere versterking van haar positie en organiseert daartoe in toenemende mate beurzen, tetoonstellingen en congressen elders in de wereld.

De evenementen in de RAI trokken in 1993 in 2,2 miljoen bezoekers. Er vonden 45 beurzen en tentoonstellingen plaats (was 51), alsmede 557 (414) nationale congressen en 45 (56) internationale bijeenkomsten.