Varkens invasie is niet meer te keren

DEN HAAG, 17 JUNI. Minister Alders (milieu) ziet geen mogelijkheden om de komst van grootschalige varkenshouderijen naar Zeeland met een algemene maatregel te voorkomen. Dat schrijft hij, mede namens Bukman (landbouw), aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. De huidige ruimtelijke- en milieuwetgeving is volgens de bewindslieden voldoende voor het beheersen van agrarische ontwikkelingen. Zij reageren daarmee op een brief waarin GS hun zorg uitspreken dat Zeeland een mestoverschotgebied dreigt te worden. Met name Brabantse varkenshouders willen zich in Zeeland vestigen, met in totaal ongeveer 200.000 varkens.