Van Dalsumprijs voor Cas Enklaar

AMSTERDAM, 17 JUNI. Cas Enklaar krijgt de Albert van Dalsum-prijs voor zijn theaterproduktie Brief aan mijn vader gebaseerd op de nooit verzonden brief van Franz Kafka aan zijn vader. De jury noemt deze produktie het hoogtepunt van het afgelopen seizoen.

De Herman Gorter-prijs 1994 voor poëzie is toegekend aan Tonnus Oosterhoff voor De ingeland, een bundel waarbij volgens de jury veel te lachen en ook veel te huiveren valt. Oosterhoffs poëzie paart grote, laconieke stelligheid aan een volslagen gebrek aan gemaniëreerdheid en vormzucht, aldus de jury.

Beide prijzen zijn toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en bedragen 15.000 gulden. De aanmoedigingsprijs toneel van het fonds gaat naar Matthijs Rümke voor zijn theaterproduktie Rolbrug, een produktie van SSB Groningen en SSB Leeuwarden. Deze prijs is 7500 gulden groot.