'Utrecht moet minder strenge eisen stellen aan woningzoekenden'

DEN HAAG, 17 JUNI. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) vindt dat een aantal gemeenten in de provincie Utrecht aan woningzoekenden van buiten geen strengere vestigingseisen mag stellen dan de wet voorschrijft. Hij heeft hierover om een spoedoverleg met Gedeputeerde Staten gevraagd.

Zeventien gemeenten willen huizenkopers van buiten hun grenzen weren als het om woningen gaat die niet meer dan 250.000 gulden kosten. Zij vinden dat deze huizen voor hun eigen woningzoekenden moeten worden gereserveerd. Dit is in strijd met de nieuwe Huisvestingswet, waarin staat dat de nieuwe koopprijsgrens in de Randstad ten hoogste 156.000 gulden mag bedragen. Deze nieuwe grens geldt per 1 juli van dit jaar. Gemeenten mogen ook kiezen voor volledig vrije vestiging en dus afzien van een koopprijsgrens.

Van deze regels mag een gemeente alleen afwijken als ze nog maar in zeer beperkte mate woningen kan bouwen. Gedeputeerde Staten moeten daarvoor toestemming geven. Dat hebben ze in Utrecht inmiddels voor 17 gemeenten, bijna de halve provincie, gedaan.

Dat gaat Heerma veel te ver. Hij heeft erop gewezen dat bijvoorbeeld gemeenten als Woerden, Veenendaal en Ronde Venen nog volop uitbreidingsmogelijkheden hebben. Maar ook zij hebben van de provincie toestemming gekregen strengere vestigingseisen te stellen dan de Huisvestingswet voorschrijft. Gedeputeerde Staten wijzen op de grote druk op de Utrechtse woningmarkt in het algemeen en het oplopende woningtekort in de stad Utrecht en nabije omgeving in het bijzonder.

De staatssecretaris stuurt binnenkort een circulaire naar alle gemeente- en provinciebesturen met daarin een algehele oproep om de wet na te leven. Vrije vestiging voor woningen boven de 156.000 gulden moet volgens Heerma het principe zijn, waarvan alleen in heel uitzonderlijke situaties mag worden afgeweken. Desnoods, aldus Heerma's woordvoerder, draagt de bewindsman het besluit van Gedeputeerde Staten ter vernietiging aan de Kroon voor.

Eerder had Heerma soortgelijke conflicten met de provincie Noord-Holland en de regio Haaglanden in Zuid-Holland.