Uitstel mineralen huishouding voor de veehouders

DEN HAAG, 17 JUNI. Veehouders krijgen meer tijd voor de verplichte invoering van een mineralenboekhouding, die als een essentieel middel wordt beschouwd om het mestoverschot terug te dringen. De ministers Bukman (landbouw) en Alders (milieu) hebben dat besloten nadat een ambtelijke werkgroep had vastgesteld dat de animo onder boeren voor een mineralenboekhouding zeer gering is en de fraudegevoeligheid van het systeem te groot. In 1996 zou elke veehouder over een mineralenboekhouding moeten beschikken, waarmee de aan- en afvoer van mineralen (in de vorm van veevoer en mest) kan worden geregistreerd. In overleg met het Landbouwschap hebben de bewindslieden die datum laten vallen. De mineralenboekhouding blijft de essentie van het mestbeleid, aldus een woordvoerder van het ministerie van landbouw.