Uitstel besluit Betuwelijn bij 'paars' kabinet

DEN HAAG, 17 JUNI. Het besluit over de aanleg van de Betuwelijn wordt waarschijnlijk uitgesteld. Dit lijkt de enige mogelijkheid om uit de impasse te komen die op dit punt is ontstaan tijdens de onderhandelingen over een 'paars' kabinet van PvdA, VVD en D66.

Dat bleek gisteravond na afloop van de besprekingen van PvdA, VVD en D66.

PvdA-onderhandelaar Kok, die eigenlijk vindt dat de Betuwelijn in zijn huidige vorm kan worden uitgevoerd, bood gisteravond ruimte voor uitstel. “Een zeker uitstel is misschien niet helemaal te vermijden.” Hij voegde er echter aan toe: “Maar dan moet je heel goed weten wat je in een beknopte periode aan aanvullend onderzoek wil verrichten. (...) Een beetje uitstel is niet erg, maar het moet geen afstel worden.” D66-onderhandelaar Van Mierlo achtte het “onwaarschijnlijk” dat nieuw onderzoek tot de conclusie leidt dat de Betuwelijn er helemaal niet komt.

D66 zou graag zien dat er een discussie over de toekomst van duurzaam goederenvervoer wordt gevoerd. Als daar uitkomt dat er een Betuwelijn nodig is, zal deze drie miljard gulden duurder moeten uitvallen dan nu voorzien, omdat D66 een meer milieuvriendelijke inpassing van de spoorlijn wenst. De VVD wil, voordat er een definitief besluit valt, eerst duidelijkheid krijgen over de rentabiliteit van de Betuwelijn. Deze partij is bang dat Duitsland de lijn niet zal willen doortrekken. De VVD weigert extra geld voor de Betuwelijn uit te trekken.

VVD en D66 willen door hun opstelling de steun onder de bevolking en de betrokken besturen voor aanleg van de Betuwelijn vergroten. D66 en PvdA zouden elkaar kunnen vinden in een extra uitgave voor de Betuwelijn, omdat de PvdA in haar verkiezingsprogramma ondergrondse aanleg niet uitsluit als deze niet meer kost dan ongeveer een kwart van de 7,3 miljard gulden die nu voor de Betuwelijn is uitgetrokken. D66 wil tunnels bij Gorinchem, Tiel en onder het Pannerdensch Kanaal.

Alle drie partijen zijn het erover eens dat een goede infrastructuur essentieel is voor met name Rotterdam. In het aanvullende onderzoek waaraan Kok gisteren refereerde zal waarschijnlijk worden gekeken naar de rentabiliteit van de Betuwelijn en alternatieven als de binnenvaart, een intensiever gebruik van het bestaande net en een extra wegstrook voor vrachtverkeer langs de A15. Ook zou er zekerheid moeten komen over de private financiering van de Betuwelijn, die nu voor 1,5 miljard gulden staat ingeboekt.

De adviesraad Vrede en Veiligheid heeft vandaag bij de ministers van buitenlandse zaken en defensie, P. Kooijmans en R. Ter Beek, verdere bezuinigingen op de begrotingspost van Defensie ontraden. De raad waarschuwt dat Nederland minder VN-taken aankan als de aanslag op de begroting voortduurt.

De PvdA-fractie wil graag een projectminister voor vreemdelingenzaken in het volgend kabinet aangesteld zien. Het voorstel maakt vooralsnog weinig kans. PvdA-onderhandelaar Kok stelde zich gisteren gereserveerd op tegenover de wens van zijn eigen fractie. Bolkestein zei het migrantenbeleid het liefst onder te brengen bij het ministerie van justitie.