Ritzen treedt op tegen school na examenfraude

ARNHEM, 17 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) wil het particulier onderwijsinstituut De Boer in Arnhem de bevoegdheid ontnemen schoolonderzoeken en eindexamens af te nemen. Aanleiding is een onderzoek van de Onderwijsinspectie waaruit blijkt dat de school heeft gefraudeerd bij examens.

Volgens een woordvoerder van de Onderwijsinspectie is gebleken dat in 1993 bij de schoolonderzoeken en bij het centraal schriftelijk sprake was van “zeer groot misbruik”. Leraren hielpen zwakke leeringen tijdens de schoolonderzoeken. Praten en spieken was toegestaan en bij het nakijken werden leerlingen bevoordeeld. De cijfers voor de schoolonderzoeken lagen aanmerkelijk hoger dan die voor het centraal schriftelijk. Om dit jaar fraude te voorkomen heeft een inspecteur van de Onderwijsinspectie permanent gesurveilleerd.

Een woordvoerder van instituut De Boer ontkent de problemen bij de examens. Er zouden zich hooguit “een paar procedurele problemen” hebben voorgedaan. De woordvoerder geeft toe dat bij de schoolonderzoeken onvoldoende surveillance aanwezig is geweest. Maar volgens haar stelt de Raad van Toezicht inmiddels orde op zaken. Er is een sollicitatieprocedure begonnen voor een nieuwe rector die zich alleen met onderwijszaken zal bezighouden. De huidige rector De Boer zal verantwoordelijk blijven voor 'marketing en acquisitie', aldus de woordvoerder.

Aanstaande dinsdag heeft een hoorzitting plaats met de Raad van Toezicht van het instituut en het ministerie. Daarna besluit Ritzen of hij zijn voornemen doorzet. Het zou de eerste keer zijn dat de minister van onderwijs een school de bevoegdheid ontneemt eindexamens af te nemen.

Het zou betekenen dat de leerlingen van het instituut voortaan staatsexamen moeten doen. De maatregel heeft geen gevolgen voor leerlingen die dit jaar examen deden. Ook blijft De Boer een erkende onderwijsinstelling.

Op instituut De Boer kunnen leerlingen in één jaar de twee hoogste klassen van MAVO, HAVO en VWO doen. Ruim honderd leerlingen staan bij de particuliere school ingeschreven. Het cursusgeld bedraagt 27.000 gulden.