Rechter komt Japanse vrouwen te hulp

TOKIO, 17 JUNI. In een opzienbarende vonnis heeft gisteren een rechtbank in Tokio bepaald dat vrouwelijke werknemers niet minder loon mogen krijgen dan hun mannelijke collega's.

In Japanse bedrijven is het praktijk dat vrouwen zwaar worden onderbetaald, ondanks een wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen uit 1986. De rechtszaak was aangespannen door drie vrouwen van respectievelijk 49, 52 en 55 jaar oud, die werkzaam zijn op een filiaal in Tokio van een dranken- en voedingsgroothandel in Osaka. Vrouwen bij het bedrijf krijgen vanaf hun 26ste geen loonsverhoging. Hun mannelijke collega's wel. De regel dateert uit 1985. Het loonverschil met hun even oude mannelijke collega's was intussen opgelopen tot 50.000 yen (bijna 900 gulden) per maand. Het bedrijf keert alleen loonsverhoging uit als de werknemer hoofd van een huishouding is. Omdat in Japan getrouwde vrouwen niet zoals getrouwde mannen in hun identiteitskaart hebben staan dat zij hoofd van een huishouding zijn en de identiteitskaart voor het bedrijf maatgevend is, blijft hun loon steeds hetzelfde. In 1989 voerde het bedrijf nog een regel in. Personeel dat weigert te worden overgeplaatst naar een ander filiaal krijgt evenmin loonsverhoging. Dat leidde in de praktijk ertoe dat ongetrouwde mannen die geen bezwaar hadden tegen overplaatsing wel loonsverhoging kregen. Volgens het bedrijf zouden die mannen vroeg of laat wel trouwen en dus hoofd van een huishouding worden. Voor veel getrouwde vrouwen die werken en kinderen hebben is het in Japan vaak ondoenlijk om te worden overgeplaatst. De rechter bepaalde dat beide regels indirect discriminerend voor vrouwen zijn. Het bedrijf legt zich neer bij het vonnis. Het vonnis, het eerste in zijn soort, kan duizenden vrouwen doen besluiten naar de rechter te stappen.