Rabobank staakt financiering van satellietbedrijf

ROTTERDAM, 17 JUNI. De high-techontwikkelaar Satcom uit Waddinxveen, verkoper van onder meer satellietontvangers en telefoons, is in problemen geraakt nu de Rabobank met onmiddelijke ingang de financiering aan het bedrijf heeft stopgezet.

Satcom heeft dit vanmorgen meegedeeld. Volgens een kort bericht van het bedrijf heeft de coöperatieve Rabobank Gouda alle financieringen aan Satcom opgezegd. In reactie op deze mededeling is de handel in certificaten van aandelen Satcom aan de Amsterdamse effectenbeurs vanmorgen stilgelegd en tot nader order verboden. De laatste koers waartegen de aandelen werden verhandeld was 9,50 gulden. Precies een jaar geleden bereikten de aandelen, genoteerd aan de parallelmarkt, nog een hoogste koers van 26,60 gulden.

Satcom-directeur drs. P.C.W. Albeda van Ekenstein zei vanmorgen “zeer verbaasd” te zijn over de plotseling stopzetting van de financiering door de Rabobank. Volgens de directeur draait alles om de afbouw van kredieten. De bank zou niet tevreden zijn over het tempo waarin dit geschiedt. Satcom, dat op het hoofdkantoor 23 mensen heeft werken, heeft op dit moment in totaal 6,5 miljoen gulden aan kredieten uitstaan. “De bank gelooft er blijkbaar niet meer in dat onze kredieten snel genoeg worden afgebouwd”, aldus Albeda van Ekenstein. “Daarom hebben zij nu alles stopgezet en daarmee het vertrouwen in ons verbroken.” Albeda, die in het voorjaar van 1993 bij Satcom binnenstapte nadat hij elf jaar lang hoofd Financiën en Deelnemingen van luchtvaartmaatschappij KLM was geweest, wil volgende week met de bank praten over een oplossing voor de nu ontstane financieringsproblemen.

Satcom kampt sinds ruim een jaar met een flink inzakkende markt. Het bedrijf legt zich toe op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatie-apparatuur, zoals satellietontvangers en telefoons. Het concern stopte eerder dit jaar met verkoop en distributie. De prijzen van satellietontvangers zijn vorig jaar 10 à 20 procent gedaald doordat de grote voorraden over de markt werden uitgestort.

Satcom leed vorig jaar op een omzet van 24,5 miljoen gulden een verlies van 1,9 miljoen gulden. Het bedrijf passeerde het dividend. Om een eind te maken aan de verliezen, maakte de directie van het bedrijf eind mei bekend dat zij een reorganisatie wilde doorvoeren.

Het eigen vermogen van Satcom bedroeg eind 1993 ongeveer 2 miljoen gulden. Het zou negatief zijn uitgevallen als grootaandeelhouder Chryvon zijn vordering van 4 miljoen gulden in rekening-courant op Satcom niet zou hebben kwijtgescholden.

De goodwill van 18,2 miljoen gulden die voortvloeide uit de omgekeerde overneming van Satcom door Canada Overseas Investment Corporation (COIC) in april 1993, is van het eigen vermogen afgeschreven. Door deze transactie nam Satcom de notering van COIC op de parallelmarkt in Amsterdam over. De Satcom-directie zei bij de presentatie van de jaarcijfers nog te geloven dat dankzij de reorganisatie en de maatregelen tot verlaging van de kosten een verbetering van de financiële positie bewerkstelligd zou kunnen worden.