Proef Den Bosch: werk en woningen aan inbrekers geven

DEN BOSCH, 17 JUNI. Om het aantal woninginbraken terug te brengen begint de gemeente Den Bosch samen met politie en justitie een experiment waarbij jeugdige inbrekers woonruimte en werk in het vooruitzicht worden gesteld. Voorwaarde is dat ze hun leven beteren.

Het experiment onder de naam Change geldt voor een groep van twintig jongeren tussen de 17 en 22 jaar die in Den Bosch worden gerekend tot de notoire inbrekers. Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch erkent dat het erop lijkt dat op deze wijze misdaad wordt beloond, maar “inbraken veroorzaken grote maatschappelijke schade en die hopen we zo te beperken”.

Volgens persofficier mr. G.J. Regelink van het Bossche Openbaar Ministerie gaat het “om stelselmatige daders die er welwillend tegenover staan weer op het goede pad terug te keren”. In afwachting van hoe ze zich zullen gedragen krijgen ze schorsing van strafvervolging. “De zaak zal uiteindelijk wel strafrechtelijk worden afgedaan maar dan met alternatieve straffen in plaats van celstraf”, aldus Regelink.

De persofficier betreurt de publiciteit omdat het volgens hem gaat om een project dat nog in de overlegsituatie zit en waaraan de hoofdofficier en eventueel de procureur-generaal nog hun goedkeuring moeten geven. Met de minister van justitie is niet overlegd, want “het gaat puur om een zaak van het arrondissement Den Bosch”. Justitie in Den Haag verwees vanmorgen voor commentaar naar het Bossche Openbaar Ministerie.

De initiatiefnemers hopen dat met de aanpak het aantal woninginbraken met twintig procent kan worden teruggebracht. Met de inbrekers wordt een contract gesloten waarin ze zich verplichten twee jaar het rechte pad te bewandelen. Een beperkt aantal werkgevers in Den Bosch zou zich al bereid hebben verklaard de jongeren aan werk te helpen op zogenoemde 'beschermde arbeidsplaatsen'.

De groep die men op het oog heeft bestaat uit jongeren die geen of een onregelmatig inkomen hebben, verslaafd zijn en daardoor schulden hebben, geen werk hebben, laag zijn opgeleid en slecht zijn gehuisvest.