Overeenstemming over wijziging kinderbijslag

DEN HAAG, 17 JUNI. De kinderbijslag voor gezinnen met één kind gaat volgend jaar omhoog; daar staat een daling van de kinderbijslag tegenover voor gezinnen met drie of meer kinderen.

De onderhandelaars voor het 'paarse' kabinet van PvdA, VVD en D66 zijn het vrijwel eens over een nieuw systeem voor de kinderbijslag. De progressie daarin, waardoor de bedragen vanaf het tweede kind steeds hoger worden, moet verdwijnen. Bronnen in de fracties bevestigen dit. Overigens zijn de onderhandelingen hierover nog niet volledig afgerond.

De verlaging van de bedragen vanaf het derde kind geldt alleen voor kinderen die na invoering van het nieuwe systeem - mogelijk per 1 januari 1995 - worden geboren. Het is de bedoeling op de uitgaven voor kinderbijslag de komende vier jaar in totaal één miljard gulden te bezuinigen.

Per jaar keert het rijk nu ruim 6,8 miljard gulden aan kinderbijslag uit.

Ook worden volgens de plannen de verschillen tussen de diverse leeftijdsgroepen kleiner. Voor kinderen tot en met 5 jaar blijft de kinderbijslag op hetzelfde niveau, afgezien van de afvlakking vanaf het derde kind. De bedragen voor de overige leeftijdscategorieën worden ten opzichte van die voor de jongste verlaagd. Dit geldt ook voor 18 tot 24-jarigen, voor wie overigens alleen kinderbijslag wordt betaald als de kinderen geen werk, uitkering of studiefinanciering hebben.

Ook al deze wijzigingen gelden alleen voor kinderen die per 1 januari in een nieuwe leeftijdsgroep terechtkomen.

Invoering van het zogenoemde woonlandbeginsel is niet aan de orde. De VVD is daar voorstander van, maar stuitte op verzet bij PvdA en D66. Het woonlandbeginsel houdt in dat in Nederland verblijvende buitenlanders wier kinderen in hun vaderland wonen, een kinderbijslag krijgen waarvan het niveau is afgestemd op de kosten in dat land. Dat de kinderbijslag wordt gewijzigd, viel op grond van de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen al te verwachten. Ook het CDA is van mening dat de kinderbijslag voor het eerste kind hoger moet worden en voor het derde kind lager.