New York wil tram op 42nd Street

NEW YORK, 17 JUNI. Krijgt New York City een tram? Op 42nd Street? De gemeenteraad van de stad gaf vorige week toestemming voor een studie naar de mogelijkheden van een railverbinding op een van de drukste oost/west-aders op Manhattan.

“We staan nog maar aan het begin van een lang traject”, aldus een woordvoerder van de Newyorkse gemeentelijke vervoerdienst. “Maar het enthousiasme van alle kanten is groot. De wethouder is voor en ook de bedrijven in de buurt steunen het plan.”

Een tramverbinding van oost naar west zou een lengte krijgen van ongeveer vier kilometer. De tram zou beginnen bij het gebouw van de Verenigde Naties aan de East River en op het eind van de 42ste straat aan de westkant een knik maken naar het aan de 34ste straat gelegen Javits Conferentie Centrum.

“Een tram is beter voor het milieu en goed voor het toerisme”, aldus de gemeentelijke woordvoerder. De tram moet het autogebruik terugdrijven en de stinkende bussen en taxi's vervangen. Het nieuwe voertuig concurreert met een ondergrondse verbinding van Grand Central naar Times Square. De geschatte kosten van het project bedragen op dit moment 75 miljoen dollar, voor de studie is op dit moment 700.000 dollar uitgetrokken. Over zes maanden moet een rapport over alle aspecten van een tram, plus de plaats ervan in het openbaar-vervoersysteem klaar zijn. Na de aanleg van een tram moet 42nd Street een eenrichtingsstraat in westelijke richting worden. De helft van de straat wordt gereserveerd voor tramrails en haltes. Het verkeer naar het oosten wordt over de 40ste straat geleid, op dit moment al eenrichtingsverkeer.

Het plan om een tram of trolley aan te leggen keert regelmatig terug maar nu is dan eindelijk opdracht gegeven voor een serieuze studie naar de haalbaarheid ervan. De tijd lijkt er rijp voor. De gezaghebbende New York Times sprak in een hoofdartikel van een oplossing die “sneller, goedkoper en schoner” is dan het bestaande vervoer.

    • Lucas Ligtenberg