Meer klachten van patiënten

UTRECHT, 17 JUNI. Patiënten in psychiatrische ziekenhuizen hebben vorig jaar ruim 12.000 klachten en vragen voorgelegd aan patiëntenvertrouwenspersonen, ongeveer 600 meer dan in 1992. Dat staat in het jaarverslag van de Stichting Vertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg. Volgens de stichting is de toename het gevolg van de uitbreiding van haar werkterrein van 50 naar 56 instellingen. Die klachten betroffen vaak de inhoud van de behandeling, de toediening van medicijnen, vrijheidsbeperking, separatie (isolatie), verzoeken om interne overplaatsing of ontslag en onheus optreden van hulpverleners.