Kosto zoekt extra geld voor begroting

DEN HAAG, 17 JUNI. Minister Kosto (justitie) zegt zijn uiterste best te zullen doen om dit jaar nog 1,5 miljoen gulden op zijn begroting te zoeken voor de gezinsvoogdij-instellingen. Zij hebben dat bedrag nodig als aanloop voor de taak die zij per 1 januari 1995 van de kinderrechters overnemen: de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. In 1995 moet daar volgens de instellingen nog eens 3,5 miljoen bijkomen.