INFORMATIE- ENCYCLOPEDIE

Wanneer politici iets te verbergen hebben, zoals nu met de formatie, worden woorden ernstig mishandeld. Slachtoffer van de week is het voorzetsel 'tussen'. PvdA-fractievoorzitter Kok rekte de bruikbaarheid van dit woord maximaal op met de bastaard-termen “tussen-conclusie”, “tussen-beeld”, en “tussen-verwachting”.

Interessant is ook het procédé van de gestapelde ontkenning, zoals gisteren toegepast door D66-voorman Van Mierlo toen hem werd gevraagd of het mogelijk is dat de Betuwelijn er niet komt: “Het is op dit moment een niet onder woorden gebrachte optie om de Betuwelijn niet aan te leggen maar als je kiest voor uitstel kunnen uit onderzoek verschillende uitkomsten komen en ik kan niet voorspellen of daar wel of niet onder zal vallen de uitkomst dat er helemaal niets moet komen maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.” Waarmee Van Mierlo bedoelde: “Nee.”

Codewoorden van de afgelopen week waren:

Achttien miljard, hoofdtelw., In: De ombuigingen tellen op tot achttien miljard. Betekent: Zestien miljard.

Containerbegrip, zn. (o.) -pen, zie: Zestien miljard.

Manchet, zn. (v.m.) -ten. In: Ik heb gisteren over de manchet een rekensom gemaakt. Betekent: personal computer.

Mes, zn. (o) -sen. In: Er zijn geen messen getrokken, laat staan dat ze op tafel lagen. (F. Bolkestein). Betekent: We hebben weer alleen maar broodjes gegeten.

-kok-, oorspr. eigennaam. In: Bekokstoven en Kokhalzen. (F. Bolkestein) Is: produktief pre- of infix.

Ombuigen, ww., boog om, omgebogen. In: Wie veel wil doen, moet veel ombuigen. (F. Bolkestein) Nieuw Nederlands gezegde.

Schippersoog, zn. (o.) -en. In: Maar ik zou het een beetje met een schippersoog willen bekijken. (W. Kok) Betekent: De oogappel van een timmerman moet schipperen.

Schoon, bw., In: Dat hangt er vanaf hoe je het begrip “schoon aan de start” definieert. (F. Bolkestein) Betekent: Kok schoon aan de haak.

Twintig miljard, hoofdtelw., In: De ombuigingen tellen op tot twintig miljard. Betekent: Achttien miljard.

Veertien miljard, hoofdtelw., In: De ombuigingen tellen op tot veertien miljard. Betekent: Twintig miljard.

Woord, zn. (o.) -en. In: Woorden vervliegen zolang ze uitgesproken worden en woorden beklijven als ze op papier staan. (W. Kok) Nieuw Nederlands gezegde.

Zestien miljard, hooftelw., In: De ombuigingen tellen op tot zestien miljard. Is, volgens Kok, “al gauw een containerbegrip”.

    • Frank Vermeulen