Export naar Azië

Het artikel van Yvonne van Rooy in NRC Handelsblad van 11 juni vraagt om tegenspraak. Het aandeel van de Nederlandse exporten in de Aziatische markt is inderdaad klein en deze markt is groeiende. Maar dit is geen reden om zich praktisch exclusief op de Aziatische markt te werpen.

Een deel der beschikbare middelen en mankracht kan nuttiger besteed worden aan het behouden van onze positie binnende Europesche Unie en vooral op de zo belangrijke Duitse markt. Een gering verlies van marktaandeel hier kan slechts door een enorme procentuele sprong in onze exporten naar Azië gecompenseerd worden. Waarom veel geld uitgeven voor exportpropaganda en de subsidiëring en verzekering van exporten, wanneer de mogelijkheden voor onze huisdeur nog lang niet uitgeput zijn?

Er zijn paar oude vaderlandse spreuken van toepassing. De ene is dat wat je ver haalt lekker is. Dit betreft ongetwijfeld mede de reizen die onze handelspolitici naar Azië maken. De andere is dat je geen oude schoenen moet weggooien voor je nieuwe hebt. Met alle enthousiasme voor Azië is een nuchtere kosten-baten analyse meer dan ooit noodzakelijk.

    • J.R.B. Zeeuw