Bundesbank ziet opleving economie

FRANKFURT, 17 JUNI. De Bundesbank heeft in haar jongste maandrapport een zeer gunstig beeld geschetst van de Duitse economie. Volgens de doorgaans voorzichtige centrale bank zijn er duidelijke signalen dat de economische malaise is overwonnen.

“De tekenen voor een opleving van de conjunctuur worden talrijker,” aldus het rapport. De voorboden voor een duurzame opleving komen volgens de Bundesbank vooral uit het buitenland, in het bijzonder Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. “De Duitse exportondernemingen zijn klaarblijkelijk in staat hun deel te nemen in de groeiende wereldhandel,” aldus de bank.

Uit cijfers van het Federale Statistiekbureau blijkt dat de economie in het westen van Duitsland in het eerste kwartaal met 2,1 procent is gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voorspelde onlangs een groei van 1,8 procent voor dit jaar.

De Bundesbank wijst er wel op dat de economie in West-Duitsland zich na de recessie nog altijd op een laag niveau bevindt. “Gemeten aan de capaciteitsbenutting komt het overeen met dat van 1988.” In Oost-Duitsland heeft zich de positieve ontwikkeling volgens de Bundesbank duidelijk voortgezet. “Steeds meer ondernemingen heroveren het verloren aandeel op de Oostduitse markt en krijgen in het westen van Duitsland voet aan de grond.”

De vooruitzichten voor de inflatie zijn goed, zo staat in het rapport. Vooral dankzij de gematigde loonontwikkeling en een gematigder prijsontwikkeling in de dienstensector komt de inflatie uit op een stabiele 2,5 procent. De Bundesbank maakt echter tegelijkertijd duidelijk dat er na de eerdere reeks kleine rentestappen “voor enige tijd” geen verlaging van het disconto en de lombardrente, de twee belangrijkste geldmarkttarieven, meer in zit.

Zij waarschuwt ook dat de “opmerkelijk keer ten goede” zich nog niet vertaalt in een lagere werkloosheid. De Bundesbank drukt de regering in Bonn op het hart dat de “buitengewoon hoge” belasting- en premiedruk van 45 procent (in 1995) omlaag moet. Het Bundesbankrapport leidde op de valutamarkten tot een koersstijging voor de D-mark tot iets boven 1,63 voor een dollar. Vanmorgen gaf de Duitse munt weer iets aan terrein prijs op 1,6370 D-mark (1,8350 gulden) per dollar. (Reuter, DPA)