Bukman laat onderzoek naar contract-stier Herman doen

DEN HAAG, 17 JUNI. Minister Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) laat de landsadvocaat uitzoeken of het bedrijf Gene Pharming het ministerie onvoldoende informatie heeft verstrekt over de inhoud van het contract met Nutricia over de ontwikkeling van stier Herman. Bukman zei gisteren in de Tweede Kamer dat op basis van dat oordeel moet worden overwogen de vergunning voor het experiment met de stier Herman in te trekken.

De Kamer wil de conclusie van de minister horen nog voordat over twee weken het zomerreces begint. Nu bekend is dat Nutricia het project-Herman vanaf 1990 heeft gesubsidieerd met als contractueel omschreven doel de kwaliteit van babyvoeding te verbeteren, tekent zich een kamermeerderheid af, die vindt dat de ethische aspecten van het project-Herman opnieuw moeten worden getoetst.

Alle partijen - behalve de VVD - bekritiseren Bukman omdat hij noch de ethische Commissie Schroten, noch de Kamer op de hoogte heeft gesteld van de bijdrage van Nutricia, toen in 1992 het fokken met Herman werd goedgekeurd.

Van Zijl (PvdA): “Bij de behandeling van het project-Herman in de Kamer ging het om het verkrijgen van een politiek en maatschappelijk draagvlak. Daar was openheid en vertrouwen voor nodig en die openheid heeft de minister niet gegeven”.

Bukman was sinds 1991 van de betrokkenheid van Nutricia op de hoogte. Hij had het de Kamer niet gemeld, omdat Gene Pharming het ministerie steeds heeft gezegd dat de doelstelling van Nutricia - dat naast babyvoeding ook ziekenhuisvoeding voor speciale groepen patiënten produceert - spoort met het biomedische doel van het project-Herman, zoals is vastgelegd in het contract tussen Gene Pharming en de minsteriële Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Pas afgelopen woensdag kreeg de minister het contract uit 1990 onder ogen, waarin babyvoeding als doel is omschreven.

De lezing van Bukman en van Gene Pharming over de geschiedenis van het project blijkt echter te verschillen. Bukman schetste de Kamer een verschuiving van de hoofddoelstelling, bestrijding van mastitis (uierontsteking) bij koeien, naar een meer biomedische toepassing. Hij noemde het begrijpelijk dat Nutricia toen interesse kreeg. Enkele kamerleden citeerden daarop uit een brief die Gene Pharming hen stuurde waarin juist staat dat de partners aan het project-Herman van het begin af aan met verschillende doelstellingen werkten. Gene Pharming schrijft dat na realisatie van een koe die menselijk lactoferrine in haar melk produceert iedere partner weer zijn eigen weg zal gaan. Bukman zegde daarop toe een schets van de historische ontwikkelingen aan de Kamer te zullen sturen. Kamerlid Reitsma (CDA) noemt het verontrustend dat het kennelijk makkelijk was steeds van doel te veranderen, terwijl het door de Kamer geformuleerde 'nee tenzij'-principe zo duidelijk aan één (biomedische) doelstelling is gekoppeld.