Bondsdag akkoord met Eurovignet

BONN, JUNI 17. De Duitse Bondsdag heeft gisteren ingestemd met de wet die per 1 januari 1995 leidt tot invoering van het zogeheten Eurovignet, een heffing op zwaar goederenvervoer over de weg. Op 9 februari van dit jaar besloten Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Duitsland tot invoering van het Eurovignet. In deze landen zullen vanaf 1995 alle vrachtwagens vanaf 12 ton een heffing moeten betalen. De prijs van het Eurovignet zal variëren van ongeveer 1600 tot 2800 gulden per jaar, afhankelijk van het aantal assen van de vrachtwagen. Het zal ook mogelijk zijn dag-, week- en maandkaarten te kopen. (Reuter)