VS vestigen handelscentra in belangrijke groeimarkten

NEW YORK, 16 JUNI. De Amerikaanse regering wil in landen die ze als belangrijke groeimarkten beschouwen commerciële centra opzetten. De centra, die Amerikaanse bedrijven ondersteunen bij hun export, staan los van de ambassades. Dat heeft Jeffrey Garten, onderminister van handel, gisteren bekendgemaakt.

Op dit moment is er een commercieel centrum in Brazilië, later dit jaar opent een tweede zijn deuren in Indonesië. De commerciële centra zijn een onderdeel van een programma van negen onderdelen dat de Verenigde Staten in alle tien geselecteerde groeimarkten wil doorvoeren. De tien zijn Argentinië, Brazilië, China (inclusief Taiwan en Hong Kong), India, Indonesië, Mexico, Polen, Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Daarbinnen zijn Brazilië, China, India en Zuid-Afrika de regionale motors. “Dat zijn de markten die het gaan maken en die daarom de focus van ons handels- en exportbeleid zijn geworden”, aldus Garten op een bijeenkomst van de Foreign Policy Association.

De geselecteerde landen zijn grote bevolkingscentra met een redelijke ontwikkeling. Een klein half jaar geleden zette Garten uiteen waarom juist deze landen werden gekozen in een speech met de titel 'Big Emerging Markets'. Sinsdien spreekt men van het 'BEMs-concept'. De landen zullen in 2010 goed zijn voor een geaccumuleerde Amerikaanse export van een triljoen dollar. Dat is volgens Garten twee keer zo veel als de VS nu naar de rest van de wereld exporteert. “In 2005 is de export naar die tien landen al groter dan naar Europa en Japan samen”, aldus Garten.

De plannen die de Clinton-regering met de BEMs-landen heeft, worden mondjesmaat uitgevoerd en hebben vaak nog een experimenteel karakter. In een later stadium zouden alle plannen in alle landen moeten worden uitgevoerd. Brazilië is het eerste land dat een commercieel centrum krijgt. “Als een Amerikaanse ondernemer in Sao Paolo aankomt en ons centrum bezoekt weet hij binnen een paar uur welke bedrijven voor hem belangrijk zijn”, aldus Garten “De centra zijn voorzien van de modernste informatiesystemen en telecommunicatieapparatuur. We hebben in Brazilië bewust gekozen voor Sao Paolo, het commerciële centrum, en niet voor de hoofdstad Brasilia of voor Rio. Dat is om nadrukkelijk de scheiding tussen ambassades en commerciële centra aan te geven.”

Andere plannen zijn het volgen van de 75 grootste projecten die Amerikaanse ondernemingen in die landen uitvoeren. De projecten worden gebruikt als paradepaardjes, maar ook probeert de regering ervan te profiteren door zijn contacten te verbeteren in die landen. Daar zouden weer andere Amerikaanse bedrijven van kunnen profiteren. Voorbeeld is de inschrijving voor een metro-net in een grote Chinese stad. Wie in staat is zich daar goed te profileren kan elders al gauw meer opdrachten tegemoetzien.

“BEMs is geen substituut voor onze relaties met Japan of Europa”, zei Garten met nadruk. “Het is een plan voor de lange termijn. We leren samenwerken met het bedrijfsleven en we kunnen in de praktijk testen hoe we commerciële en andere belangen tegen elkaar af moeten wegen.” De tien landen zijn ook geen samenhangende groep. Elk land wordt afzonderlijk benaderd en Garten sluit ook niet uit de de lijst in de loop der jaren nog wijzingingen of aanvullingen krijgt.

    • Lucas Ligtenberg