Vrouwelijk gen voor erfelijke allergie gevonden

Allergische reacties, zoals astma, kunnen het gevolg zijn van een aangeboren afwijking in een sleutelcomponent van het immuunsysteem. Deze erft over via de moeder, zo melden Engelse en Japanse onderzoekers in Nature Genetics (juni). Ze ontdekten een gen op chromosoom 11, dat kan leiden tot erfelijke atopie. Wie daaraan lijdt, heeft een verhoogde concentratie antilichamen in het bloed, en vermoedelijk ontstaan daardoor allergische reacties als hooikoorts, astma en eczeem.

De onderzoekers troffen bij tien van de zestig onderzochte astmatische families (17 procent) een mutatie in het gen, dat codeert voor de immunoglobuline E (IgE) receptor. Bij allergische mensen blijken IgE-moleculen, overdekt met allergenen (pollenkorrels), deze receptoren te activeren. Daarop zorgen de receptoren ervoor dat op grote schaal irriterende stoffen vrijkomen die tot jeuk, kortademigheid en niesbuien leiden.

De mutatie zorgt voor een verandering in een aminozuur. Welke invloed dat precies op allergische reacties heeft is onbekend, maar in elk geval hopen onderzoekers nu meer inzicht te krijgen in de manier waarop de receptor werkt. Op den duur hoopt men test te ontwikkelen om kinderen op gevoeligheid voor allergenen te testen. Niettemin blijft atopie een ingewikkelde zaak.

    • Marion de Boo