Vreemde talen (6)

Volgens Nederlanders die het beroepshalve kunnen weten is het met onze talenkennis niet zo best gesteld. De heren Ritzen, Rinnooy Kan en Westerlaken benadrukten nog maar kort geleden dat dat slecht is voor onze economie en dat er derhalve wat moet gebeuren. Op school bijvoorbeeld.

Tot mijn verbazing lees ik dat Rob Knoppert de vakken Frans en Duits wil afschaffen. Argumenten? Overal spreekt iedereen Engels en onze kinderen hoeven dan niet meer zo lang op school te zitten.

De basisvorming eist voor havo- en vwo-leerlingen onderwijs in Duits èn Frans. Dat lijkt een goed principe. Inmiddels hebben de directies van met name brede scholengemeenschappen drastisch in de tabellen Duits en Frans geschrapt. Ziehier de voorwaarden waaronder de talendocent het wonder moet laten geschieden: iedereen in minder tijd méér leren. Zo dreigen de talen het eerste slachtoffer te worden van de als paradijselijk aangeprezen basisvorming.

Het leren van een vreemde taal verschaft de meeste leerlingen veel plezier. Nee, niet àlle leerlingen. Er zijn leerlingen die zelfs al moeite hebben met één taal (Engels). Er zijn ook leerlingen voor wie het eindniveau van de basisvorming een lachertje is. De minister dient dus met spoed differentiatie aan te brengen in de eindniveaus. De moderne vreemde talen moeten weer een uitdaging worden. Geen gepriegel met boeken vol strips en leerstrategieën die raden een grotere plaats dan kennen, kunnen en weten toekennen. Geen docenten die in de les Nederlands spreken in plaats van Duits of Frans. Geen scholengemeenschappen die van de talen de sluitpost van de begroting maken. Geen docenten die bang zijn 'huiswerk' op te geven uit vrees dat anders hun vak uit de gratie raakt. Geen Cito dat water bij de wijn doet door de normen weker te maken. Dit jaar kregen de leerlingen bij het onderdeel luistervaardigheid zelfs een half punt cadeau!

Voor het leren van Frans en Duits is inspanning nodig. Dat hoeft beslist niet onprettig te zijn. Het kunnen spreken van Frans en Duits levert vrijwel automatisch werk op.

De tijd die besteed moet worden aan de talen moet, waar nodig, worden uitgebreid. Bijvoorbeeld ten koste van vakken waar je in de rest van je leven ècht niets aan hebt.

Schrappen van Frans en Duits zou wel eens heel slecht kunnen zijn voor onze leerlingen en de toekomst van Nederland.

(Einde discussie - Redactie)

    • Drs. Joop van Schaik
    • Docent Frans Heerde