Verlies Duitse Philips-dochter PKI 390 miljoen

ROTTERDAM, 16 JUNI. De Duitse Philips-dochter die zich in telecommunicatie specialiseert, Philips Kommunikations Industrie AG (PKI), heeft over 1993 bij een met kwart gekrompen omzet een recordverlies geboekt van 347,8 miljoen Duitse markt, bijna 390 miljoen gulden.

De verliezen van de Duitse vestiging worden overgenomen door de moedermaatschappij in Eindhoven, omdat het eigen vermogen van de Duitse dochter daarvoor niet toereikend is.

Dit heeft de Philips-dochter gisteren bekendgemaakt. Al eerder liet Philips weten dat bij dat PKI in de rode cijfers was gekomen. Het jaarverslag meldde een 'onbevredigende gang van zaken', net zoals de andere Duitse Philipsdochter Grundig.

Op de laatste aandeelhoudersvergadering werden al kritische vragen gesteld waarom de Philips-dochter PKI in de problemen is, terwijl andere producenten van telecommunicatie-apparatuur juist in het afgelopen jaar goede winst wisten te boeken. Philips-president Jan Timmer heeft gezegd dat PKI pas eind 1995 of begin 1996 uit de rode cijfers zal komen.

Niet bekend

De omzet is gedaald met 27 procent tot 1,67 miljard Duitse Mark. PKI houdt er rekening mee dat de omzet dit jaar verder daalt. Bij PKI worden grote reorganistaties doorgevoerd. De kabelonderneming met 850 medewerkers is verkocht aan Nokio en PKI is gestopt met de produktie van personal computers. Dit jaar wil PKI een einde maken aan de produktie van draadloze telefoons. Volgens Philips is door grote prijserosie niets meer aan deze produkten te verdienen. Het totaal aantal medewerkers is vorig jaar afgenomen van 7010 tot 5450. Philips heeft de bedoeling om het werknemersbestand in de komende jaren verder terug te brengen. De onderneming zou weer quitte kunnen draaien met 3300 werknemers. PKI zou het aantal werknemers eind 1995 moeten hebben teruggebracht tot de gewenste 3300.

In het afgelopen jaar is een grote post reorganisatiekosten opgenomen. In 1992 bedroegen de reorganisatiekosten 17 miljoen mark. In het afgelopen jaar was deze post gestegen tot 283 miljoen mark. PKI boekte vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat van 422 miljoen Duitse mark. In 1992 was het bedrijfsresultaat nog 126,5 miljoen Duitse mark positief.

PKI verklaart de verliezen door de toenemende prijserosie op de geliberaliseerde telecommunicatiemarkten in Europa. PKI moet genoegen nemen met een kelderende marge en is niet in staat de kosten met gelijke tred te laten dalen.