Stier Herman (2)

In het hoofdartikel over de koerswijziging van Nutricia is een misverstand geslopen.

Verondersteld wordt dat de drie organisaties die Nutricia een ultimatum stelden (dierenbescherming, Alternatieve Konsumenten Bond en Natuur & Milieu) hoofdzakelijk geschraagd zouden worden door overheidssubsidies. Het zal velen verbazen, maar de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ontvangt absoluut géén overheidssteun.

Het geld dat de vereniging besteedt aan voorlichting, opvang, campagnes en personeel wordt bijeengebracht uit giften en contributies van de 135.000 leden. Die leden bepalen tevens het beleid van de vereniging.

    • Antoinette Hertsenberg
    • Projectleider Biotechnologie Dierenbescherming