Stier Herman (1)

NRC Handelsblad gaf op 11 juni redactioneel commentaar op de capitulatie van Nutricia voor dreigementen van de Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en de Alternatieve Konsumentenbond.

Helaas werpt dit weinig licht op de zaak. Inhoudelijke argumenten vóór of tegen de transgene stier Herman ontbreken en de krant geeft, om zelfs maar de schijn van een eigen standpunt te vermijden, zorgvuldig àlle betrokkkenen een veeg uit de pan. Zo heeft Nutricia wèl de nek uitgestoken, maar die weer snel ingetrokken. De Dierenbescherming c.s. zouden meer door overheidssubsidies dan door leden worden gesteund. Gene Pharming heeft niet 'zakelijk elegant', gehandeld en, hoe kan het anders, ook de overheid had alles beter moeten doen. Ten slotte zou er behoefte bestaan aan 'principiële discussie'.

Over Herman is nu al meer dan twee jaar lang geschreven en gediscussieerd, óók in de kolommen van deze krant. Na vele hoorzittingen en ethische toetsing zijn er uiteindelijk in het parlement besluiten genomen. Dat nu toch gedreigd wordt met een oproep tot kopersstaking bewijst dat het niet meer gaat om redelijke argumenten, maar dat de zaak een ideologisch-religieus karakter heeft gekregen, met bijbehorende middeleeuwse trekjes. Nieuwe pausen slingeren hun banvloek in de gemeenschap, in de hoop dat die tot sociaal isolement en faillissement zal leiden. Wie onder die omstandigheden om principiële discussie blijft vragen, probeert alleen nog maar de kool en de geit te sparen. Openstaan voor argumenten is iets anders dan vluchten voor een standpunt.